Polonia
PreGel Polska Sp. Zo.o.
ul. Brzozowa 9
95-030 Rzgow
Polonia
Tel: (+48 42) 214-22-22
Fax: (+48 42) 214-11-77

www.pregel.pl